İş Sağlığı ve Güvenliği

KMK PAPER olarak, iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde benimsemiş olduğumuz anlayış, insana duyduğumuz saygıya dayanmaktadır. Faaliyet gösterdiğimiz her alanda İş Sağlığı ve Güvenliği dikkat ve özen gösterdiğimiz birinci önceliğimizdir.

İş Sağlığı ve Güvenliğine yönelik faaliyetlerin başarıyla uygulanmasının ancak çalışanlarımızın ve üst yönetimimizin ortak katılımı ve desteği ile mümkün olacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda; İSG uygulamaları ve sürekli iyileştirme faaliyetleri tüm çalışanlarımız ve üst yönetimimizin ortak sorumluluğunda olup, kurum kültürümüzün vazgeçilmez bir parçası olarak değerlendirilmektedir.

KMK PAPER şirketimizde İş Sağlığı ve Güvenliği alanında proaktif yaklaşım prensip olarak benimsenmektedir. Bu bağlamda etkin bir risk değerlendirme sistemi ile tehlikeleri kaynağında yok etmek ve güvenli çalışma alanlarının oluşturulmasını sağlamak hedeflenmiştir.

Çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliğine yönelik bireysel sorumluluk bilincini artırmak, farkındalık ve yetkinlik kazandırmak için düzenli olarak eğitim verilmekte, gerekli kaynaklar temin edilmektedir.

Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda çalışanlarımızın, yüklenicilerimizin ve ziyaretçilerimizin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı ile ilgili yürürlükte bulunan tüm yasal mevzuat gerekliliklerine uygun olarak her türlü tedbiri almayı, tüm kurallara uymayı ve uygulamayı taahhüt etmekteyiz.