Çevre Bilinci

Çevreci bir kuruluş olan şirketimiz hammadde olarak tek başına değer taşımayan % 100 atık kağıt kullanarak ambalaj atıklarını ülke ekonomisine kazandırmaktadır.

Fabrikalarımızın atık kağıt ihtiyacını karşılamak üzere Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından verilen Toplama ve Ayırma Tesisi lisansına sahip Bursa, Adana ve Erzurum’da Aksu Çevre Danışmanlık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (AKDÖSAN) adında üç adet atık kağıt toplama ve ayırma tesisi bulunmaktadır. Bu tesisler ve çeşitli illerimizde bulunan diğer tedarikçilerimiz aracılığı ile yeniden değerlendirmek üzere satın aldığımız atık kağıtlar ülkemizde çöp alanlarına giden atık miktarını azalttığı gibi yılda 4 milyona yakın ağacın da kesilmesine engel olmaktadır. Kahramanmaraş ve Kütahya tesislerimizde yılda yaklaşık 400.000 ton atık kâğıdın işlenerek ekonomiye kazandırılıyor ve istatistiklere göre 1 ton atık kâğıt kullanımının 17 ağacın hayatını kurtardığı göz önünde bulundurulduğunda binlerce hektarlık orman alanının yok edilmesinin engelliyor.

Firmamız elektrik enerjisi ve buhar ihtiyacını karşılamak üzere 2003 yılında K.Maraş fabrikamızda kömür yakıtlı kojenerasyon tesisini devreye almıştır. 2012 yılında yeni kurulan Kütahya fabrikamızda da doğalgaz ile çalışan ikinci kojenerasyon tesisi devreye girmiş bulunmaktadır. Enerji verimliliği konusundaki hassasiyetimiz neticesinde gönüllü destekçisi olduğumuz ENVER projesinin ilimizdeki çeşitli faaliyetlerinde görev alarak gelecek nesillerimize çok daha iyi, yaşanabilir bir ülke bırakma ve ülke ekonomisine katkıda bulunma gayretindeyiz.

Çevreci bir kuruluş olmanın vermiş olduğu sorumluluk ve gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir çevre bırakmanın bilinci ile firmamız açılışı Çevre ve Orman Bakanı Sn. Veysel EROĞLU tarafından yapılan, 2008 yılı içerisinde 6.000 m³/gün kapasiteli atık su arıtma tesisi yatırımını devreye almış ve Kütahya ilinde kurulmuş olan ikinci kağıt fabrikamızda da 4.000 m³/gün kapasiteli atık su arıtma tesisini de devreye alarak kağıt üretimine başlamıştır. Bu tesisler, üretimden kaynaklanan atık suyu temizleyerek çevreye zararsız bir hale getirmektedir. Ayrıca bu temizlenen atık suyun büyük bir kısmını da tekrar  üretimde kullanılabilir hale getirerek geri kazanmaktadır. Böylelikle önemi her geçen gün artan sürdürülebilir su tüketimi ve yönetimi konusunda da hem Türkiye’nin hem de Dünya’nın su rezervlerinin korunmasına katkı sağlamaktadır.