İnovasyon ve Ar-Ge

Günümüzde sürdürülebilir bir ekonominin en önemli gerekliliklerinden olan inovatif çalışmaların daha düzenli bir formatta ve sistematikte yapılabilmesi için Ar-Ge çalışmalarının bir çatı altında toplanması gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Kahramanmaraş Kağıt firması bünyesinde tahsis edilen Ar-Ge Merkezimiz T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından 13.12.2017 tarihinde Türkiye’nin 576. Ar-Ge Merkezi olarak yeterlilik belgesini almış ve resmi kimliğini kazanmıştır.

Ar-Ge merkezimizde 6 farklı departmanda entegre şekilde çalışmalarımız yürütülmektedir. Bu çerçevede, proses geliştirme, proje geliştirme, atık ve atık su değerlendirme -geliştirme, enerji-otomasyon geliştirme, ürün geliştirme ve fikri-sınai haklar konularında projeler yürütülmektedir.

Ar-Ge Merkezinde görev alan personellerimizin lisansüstü eğitimlerine de önem ve destek vererek mesleki gelişimlerinin devamlılığı sağlanmaktadır. Bu kapsamda yaklaşık 25 kişilik alanında uzman kadrosu ile merkez çalışmalarına devam etmektedir.

Merkezimiz, üniversite ve diğer Ar-Ge merkezleriyle olan iş birlikleri de sağlayarak hem sektör hem de akademik anlamda kağıt sektörünün gerekliliklerini sıkı takip etmektedir. Birçok proje başarıyla tamamlanmıştır ve bu kapsamda 2 doktora öğrencisiyle TÜBİTAK “2244 Sanayi Doktora Programı’nın yanı sıra, özgün ve inovatif projeleriyle TÜBİTAK 1501, TÜBİTAK 1505 gibi projeler tamamlamış, TUBİTAK 1005 “yenilikçi ürünler” projeleri gerçekleştirmektedir. Sürdürülen ulusal projelerimizin yanı sıra uluslararası projelere ortaklık çalışmaları yürütülmekte ayrıca tescillenmiş ve henüz tescillenmemiş patentlerimiz, devam eden patent ve faydalı model çalışmalarımız mevcuttur.

Başarılı projeler, alanında yapılan sempozyum, kongre ve konferanslara katılımlarla duyurulmaktadır. Böylelikle hem yeni ürünler üzerine çalışılmakta hem de mevcut projelerin gelişimi sağlanarak teknik ve teknolojik ilerleme sağlanmaktadır.