Bilgi Toplumu Hizmetleri

Mersis No                             : 6533139883171806
Ticaret Sicil No                    : Kadıköy – 18569
Yönetim Kurulu :
Başkan: Muhammet Muhittin CİĞER
Başkan Yrd.: Mahmut CİĞER
Üye: Sıddık CİĞER
Üye: Melek GÜL
Üye: Kadir Fazlı DANIŞMAN
Ödenmiş Sermaye            : 50.000.000 TL
Taahhüt Edilen Sermaye : 50.000.000 TL
Vergi Daire / No                 : Anadolu Kurumlar / 488 003 1895