IK Politika ve Uygulamaları

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Şirketimizde İnsan Kaynakları süreçlerinde ve insan kaynağı tedariğinde;

Çalışanın performansının ve gelişiminin izlenmesi, temel hakları, sorumlulukları ve diğer özlük işlemlerine ilişkin esas ve usuller doğrultusunda çalışana fırsat eşitliği, şeffaflık, katılımcı yönetim ortamının oluşturulması, ilgili eğitimler vasıtasıyla çalışan gelişimine katkı da bulunulması, çalışanların fikirlerine önem vererek firmamızın gelişimine katkıda bulunmasını hedefler.

1. İnsan kaynakları politikalarının grubumuzun kurumsal hedefleri ve etik değerleri doğrultusunda belirlenmesi ve uygulanması.

2. Bütün çalışanların eşit fırsatlardan yararlanabildiği adil ve güvenli bir çalışma ortamında, çalışanlarımızın kuruma olan sadakatini sürdürmek/arttırmak.

3. Firmamız insan kaynakları yönündeki ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek, doğru işe doğru eleman istihdamını sağlayacak bir insan kaynakları politikasının yerleştirmek.

4. Firmamızdaki İnsan kaynağı profilinin; kurumuyla ruhen bütünleşmiş, etik ilkelere sahip, idealleri olan ve zamanla kendi kişisel gelişimini ileriye taşıma arzusunu taşıyan bireylerden oluşmasını sağlamak.

5. Kurum ve birey bazındaki hedeflerin örtüşmesini sağlayarak, bu sayede çalışanın kendi performansını geliştirmesi doğrultusunda motivasyonunu arttırması ve sonuçta bu yönde başarılı olanların ödüllendirilmelerini sağlamak.

6. Çalışanların yetenekleri ve mesleki ihtiyaçlarıyla uyum içinde hazırlanacak eğitim programlarıyla çalışanların kişisel gelişimlerini temin etmek.

7. Firma bünyesine yeni katılacak bireyler seçilirken herhangi bir ırk ,din, dil , cinsiyet ve siyasi düşünce ayırımı yapmaksızın, 60 yıllık kültürel mirasımızın gereği her bireyi kendi nitelik ve doğasıyla, mesleki ve insani vasıfları ölçüsünde değerlendirmek.