Çevre Politikası

KMK PAPER ÇEVRE POLİTİKASI

KMK PAPER; merkez ve bağlı kuruluşlarında, faaliyet gösterdiği tüm alanlarda ürün oluşumundan sunumuna ve ömür çevrimine kadar olan süreçte meydana gelecek çevresel etkileri kontrol altında tutmayı ve azaltıcı tebdirler alarak iyileştirmeler yapmayı, bünyesinde yer alan tüm çalışanlarına çevre konusunda eğitimler vererek çevre sorumluluk bilincini artırmayı, paydaşları ile çevresel sürdürülebilirlik konusunda işbirliği yapmayı görev kabul eder.

Tüm faaliyetlerinde doğal kaynakların korunmasını, etkili ve verimli kullanılmasını temel kabul eden sistemler kurar ve sürekli gelişimini sağlar. Bu politika doğrultusunda; çevre ile ilgili ulusal ve uluslararası yasal mevzuatlara uymayı, bilimsel çalışmalar ve teknolojik gelişmeleri takip ederek bunlar ışığında faaliyetlerinden kaynaklanabilecek çevre kirliliğini önleyici tebdirler almayı ve sürdürülebilir çevre performansını geliştirici çalışmalar yapmayı, oluşan atıkların öncelikle kaynağında azaltılmasını, ayrıştırılmasını ve geri dönüşümünü sağlayan atık yönetim uygulamalarını benimsemeyi ve bunu çalışmalarının temeli kabul etmeyi taahhüt eder.