Kütahya Fabrikası


2012 senesinin son çeyreğinde Kütahya 2. Organize Sanayi Bölgesinde 160.000 m² arazi üzerine yaklaşık 20.000 m² kapalı alan içerinde PM3 kağıt makinesi ile faaliyetine başlamıştır. 100.000 ton/yıl üretim kapasitesine sahip olan tesis 4.000 m²/gün kapasiteli atık su arıtma tesisi ile birlikte doğalgaz yakıtlı 5 MW üretim gücünde kojenerasyon tesisi ile kendi elektrik enerjisini kendisi üretmektedir.