Kalite


Misyonumuz : Doğadaki atık kağıtların yeniden kazanılmasını sağlamak, geleceğimiz olan çocuklara iyi bir çevre bırakmaya katkıda bulunmak, verimli enerji kaynaklarını kullanarak ambalaj, masura ve inşaat sektörünün kağıt ihtiyacını, firmamıza ve müşterilerimize rekabet üstünlüğü sağlayacak şekilde karşılamaktır..

Vizyonumuz : Firmamızı; kağıt sektöründe güveni, saygınlığı ve müşteri memnuniyetini temel ilke edinmiş kalitesini, kapasitesini ve enerji verimliliğini sürekli iyileştiren örnek bir şirket yapmaktır.

İlkelerimiz : • ─ Her konuda güven duyulan bir şirket olmak, ─ Kendini sürekli geliştirmek, ─ Fiziksel ve kurumsal yapıyı çağdaş standartlarda oluşturmak, gelişmiş teknoloji ve sistemleri kullanmak böylece kaliteli ürün üretmek, ─ ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemini ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemini uygulayarak enerji verimliliği sağlamak insana, çevre ve doğaya saygılı olmak, ─ Çalışanlarıyla açık, anlaşılır iletişimde olmak, ─ Her düzeyde sürekli eğitime ve geliştirmeye önem vermektir. .

Kalite Politikamız :

Kalitemizle müşterilerimizin,

     Verimlilik ve rekabet gücü ile hissedarlarımızın,

          Çalışma ortamı ve koşulları ile çalışanlarımızın,

               Çevreye duyarlılığı ve yasal düzenlemelere uyması ile toplumumuzun,

İhtiyaç ve beklentilerini karşılamak için, ürün ve süreçlerimizi sürekli iyileştirmek ve kalite yönetim sistemi şartlarını yerine getirmek için gereken kaynakları sağlamak ve yönetim sistemi performansını sürekli gözden geçirerek iyileştirmektir. Enerji kullanımı, tüketimi ve ölçeğinin uygun olarak; enerji performansının sürekli İyileştirilmesi, Hedef ve amaçlara ulaşabilmek adına gereken bilgi ve kaynakların varlığının sağlanması ; EYS kurulurken ve sürdürülürken yükümlü olunan tüm yasal ve diğer şartlara uyumu sağlamaktır; .