Kalite


  

Misyonumuz: Doğadaki atık kağıtların yeniden kazanılmasını sağlamak, geleceğimiz olan çocuklara iyi bir çevre bırakmaya katkıda bulunmak, kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanarak ambalaj ve masura sektörünün kâğıt ihtiyacını, firmamıza ve müşterilerimize rekabet üstünlüğü sağlayacak şekilde karşılamaktır.

 

Vizyonumuz: Firmamızı; kâğıt sektöründe güveni, saygınlığı ve müşteri memnuniyetini temel ilke edinmiş kalitesini, kapasitesini ve verimliliğini sürekli iyileştiren örnek bir şirket yapmaktır.

 

İlkelerimiz:

ü Kendini sürekli geliştirmek,

ü Her konuda güven duyulan bir şirket olmak,

ü Çalışanlarıyla açık, anlaşılır iletişimde olmak,

ü Genel kabul gören “İş Etiği Kuralları” na bağlı kalmak,

ü Her düzeyde sürekli eğitime ve geliştirmeye önem vermek,

ü Kâğıt endüstrisinin en iyi iş uygulamalarına uygun hareket etmek,

ü Entegre Yönetim Sistemini uygulayarak insana, çevre ve doğaya saygılı olmak,

ü Fiziksel ve kurumsal yapıyı çağdaş standartlarda oluşturmak, gelişmiş teknoloji ve sistemleri kullanmak böylece kaliteli ürün üretmek,

ü Hissedarlarımızın, müşterilerimizin, iş ortaklarımızın ve çalışanlarımızın kazanımları için kullanmaktan gurur duyacağı, uluslararası mükemmellik ve sorumluluk itibarını kazanmak için gayret sarf etmek.

 

 

 

 

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ (EYS) POLİTİKASI

 

Kahramanmaraş Kâğıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, yürüttüğü faaliyetlerinin başarısında, uygulayacağı kalite, iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve enerji ile ilgili konuların birinci derecede önem taşıdığının bilincindedir. Bu nedenle Entegre Yönetim Sistemlerine her zaman gereken öncelik verilecektir.

 

Ülkemizin kâğıt sektöründe lider oyuncularından biri olan kuruluşumuzun misyon, vizyon ve ilkeleri doğrultusunda oluşturduğu Entegre Yönetim Sistemi ile başta yasal yükümlülüklerimiz olmak üzere; uluslararası standartlara uygun olarak kâğıt üretimi ve ticaret faaliyeti gerçekleştirerek, tüm paydaşlarımıza değer yaratmayı ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. 

 

Kuruluşumuz; Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Enerji Yönetim Sistemleri çerçevesinde belirlediği çevre ve insan odaklı politikaları doğrultusunda;

 • Yasal ve diğer gerekliliklere uymayı,
 • Müşteri memnuniyetinde sürekliliği sağlamayı,
 • Tüm faaliyetlerinde sürekliliği ve sürdürebilirliği sağlamayı,
 • Tedarikçilerini ve iş ortaklarını desteklemeyi ve geliştirmeyi,
 • Enerji verimliliği ve tasarrufunu artırmaya yönelik önlemler almayı,
 • Üretim verimliliğini ve tüm faaliyetlerindeki performansını sürekli iyileştirmeyi,
 • Doğal kaynakları ve çevreyi korumaya odaklanarak insana ve çevreye saygılı olmayı,
 • Tüm kaynaklarımızın etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamayı,
 • Hedef ve amaçlara ulaşabilmek adına gereken bilgi ve kaynakların varlığını sağlamayı,
 • Kirliliği önlemeye, atıkları azaltmaya, geri dönüşüm oranını artırmaya yönelik önlemler almayı,
 • Tehlikeleri ortadan kaldırmayı, risk ve fırsatları etkin bir biçimde yöneterek tüm süreçlerini sürekli iyileştirmeyi,
 • Çalışanların ve çalışan temsilcilerinin danışma ve katılımı için açık iletişim ortamı sağlamayı ve aktif katılıma özendirmeyi,
 • Enerji verimliliği, enerji kullanımı ve enerji tüketimine ilişkin uygulanabilir yasal şartları ve diğer şartları karşılamayı,
 • Tüm paydaşları ile iş birliklerini artırmayı ve iletişimi en üst düzeyde tutmayı, şeffaf ve güvenilir bir şirketle çalışma ayrıcalığını sunmayı,
 • Tasarım faaliyetlerinde ve tedarik ettiği tüm ürün ve hizmetlerde kalite, İSG, çevre ve enerji performansını etkileyen unsurları değerlendirmeyi,
 • ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 standartlarının gereklerini çalışanları, yüklenicileri, tedarikçileri, müşterileri ve hissedarlarının katılımıyla uygulamayı ve sürekli iyileştirmeyi,
 • Entegre Yönetim Sistemini tüm paydaşların memnuniyetini esas alacak ve ilgili tarafların beklentilerini karşılayacak şekilde, risk temelli düşünce yapısıyla yapılandırmayı ve sürdürebilir kılmayı,
 • “En iyi yatırım insana yapılan yatırımdır” anlayışı içerisinde Entegre Yönetim Sisteminin kapsadığı tüm standartlara ilişkin yetkinliği, yeterliliği ve farkındalığı artırmak amacıyla tüm çalışanlarına kapsamlı eğitimler vermeyi ve eğitim etkinliklerini ölçerek, sürekli gelişimi,
 • Çalışanlarının ve üçüncü tarafların sağlığı ve güvenliğini her zaman kârlılığın önünde tutmayı, yaralanma ve meslek hastalıklarının oluşmaması yönünde çaba göstermeyi, “Hiçbir iş; çalışanların can güvenliğini ve sağlığını tehlikeye sokacak kadar acil ve önemli değildir.” düşüncesiyle yola çıkmayı ve sıfır kaza ilkesiyle çalışmayı taahhüt eder.

 

                                                                                                                                    YÖNETİM KURULU BAŞKANI

                                                                                                                                     Muhammet Muhittin CİĞER

 

 

 

SERTİFİKALAR